Tuesday, June 5, 2012

ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ

ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤ ਨਈ ਆਉਂਦਾ
ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਨਈ ਨੈੱਟ ਲਵਾਉਂਦਾ
ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਰਾਂ ਸਾਹ ਠਹਿਰ ਗਿਆ
ਪਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਾਪੂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ
ਇੱਕ ਕੀਲੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ
ਡੇਕਸਟਾਪ ਫੇਰ ਘਰੋਂ ਚੁਕਾਇਆ 
ਆਪਾਂ ਜਾ ਡੇਰਾ ਖੇਤ ‘ਚ ਲਾਇਆ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਖੁੱਭ ਗਏ,
ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ
ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਆਈ 
ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਦਿਲੋਂ  ਭੁੱਲਾਇਆ
ਚੱਕ ਥੱਕ ਨਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਥੋਂ
ਮੈਂ ਬਹਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ
ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ,
 ਜੋ ਨਾਜ਼ਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆਇਆ
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਆਈ,
ਬੇਬੇ ਗੱਲ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਕਰਦੀ ਐ
ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਗਾ ਐ
ਬਾਪੂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਐ 
ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨ
ਬਾਪੂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਡੇਸਕਟਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਨਸੀਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 
ਮੋੜ੍ਹਾਂ ਨੱਕਾ, ਨਾਲੇ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂ
ਕਦ ਹੋਣਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂ
ਹੁਣ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਾਂਕਾ ਜੋੜ੍ਹੀ ਨਾ
ਹੀਰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈਪੀ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਤੋੜ੍ਹੀ ਨਾ

No comments: