Sunday, March 22, 2009

ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ

ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਐ
ਨੀ ਜੰਮਣੇ ਪੁੱਤ ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ

 ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਐ
ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਦ ਦੇ ਮਰਗੇ

ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਓਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾ
ਤੂੰ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ