Wednesday, December 30, 2009

ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਮਿਲਿਆ

ਆਪਣਿਆਂ ਵਰਗਾ
ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਵੇਖੇ
ਸਪਨਿਆਂ ਵਰਗਾ

ਕੋਲਾਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨੂੰ ਨੱਸਦਾ ਐ
ਚੁੱਪ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਾ ਐ
ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਹੱਸਦਾ ਐ
ਵੇਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਚੁਰਾਵੇ, ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਤੱਕਦਾ ਐ

ਲੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਐ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐ
ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਐ
ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਵੇਖਕੇ ਸੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਐ

ਉਸਨੂੰ ਪਾਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ
ਉਸਨੂੰ ਗੁਆਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ

ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੌ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਹਾਂ
ਓਹ ਕੀ ਜਾਣੈ ਮਰਜਾਣੀ ਕਿ
ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਹਿਜਰਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਗੇ ਉਹਦੇ ਵੇਹੜੇ,
ਸਾਨੂੰ ਗਮਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਚੰਗੀ
ਭਾਵੇਂ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਐ ਮਰਜਾਣੀ
ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਾਤ ਚੰਗੀ.

No comments: