Wednesday, December 30, 2009

ਕੀ ਦੱਸੀਏ

ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੈ ਫੈਸਲੇ, ਰੋਈਏ ਜਾਂ ਹੱਸੀਏ
ਦੁੱਖੀ ਬੜਾ ਮਨ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ

ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ
ਲੱਗਦੈ ਜੱਗ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ
ਪਤਾ ਨੀਂ ਕਦ ਸ਼ਾਮ ਢਲੇ ਕਦ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵੇਰਾ
ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ ਐ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਨੀ ਸਾਹੀਂ ਵੱਸੀਏ
ਦੁੱਖੀ ਬੜਾ ਮਨ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ

ਕਦੇ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਕਦੇ ਤਾਰੇ ਵੇਖਾਂ
ਖੁਦ ਬਾਲ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਬ੍ਰਿਹੋਂ ਦੀ ਸੇਕਾਂ
ਹਰ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਬ੍ਰਿਹੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀਏ
ਦੁੱਖੀ ਬੜਾ ਮਨ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ

No comments: