Thursday, August 20, 2009

ਲੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਲੋ..ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐ

ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਉਭਰਕੇ ਆ ਜਾਣ ਜਜਬਾਤ ਜਦੋਂ
ਸਾਂਝੀ ਹੋਵਣ ਲੱਗਜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰਬਾਤ ਜਦੋਂ
ਕੋਈ ਬੋਲ ਯਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐ
ਲੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਲੋ..ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐ

ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਵਣ ਲੱਗਜੇ ਤਕਰਾਰ ਜਦੋਂ
ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦਰ ਚੈਨ ਨੈਣਾਂ ਚੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐ
ਲੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਲੋ..ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐ

ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਐ
ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਐ
ਖਿਆਲੀ ਦਿਲ ਮਰਜਾਣਾ ਸੱਜਣ ਦੇ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐ
ਲੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਲੋ..ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐ

ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੈਪੀ ਸੌਦੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ
ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਦਕੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ
ਰੂਹ ਨਾਲ ਰੂਹ ਮਿਲਦੀ ਵਕਤ ਖਲੋਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐ
ਲੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਲੋ..ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐ

ਇਹ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

No comments: