Sunday, January 17, 2010

ਨੀਂ ਪੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ

ਕੋਰੇ ਕਾਗਜਾਂ ਤੇ, ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ
ਤੇਰੇ ਸਫ਼ੈਦ ਝੂਠ ਪੜ੍ਹੇ
ਨੀਂ ਵੈਰਨੇ ਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤ ਤੇਰੇ
ਸੂਲੀ ਹਿਜ਼ਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹੇ
ਮਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ
ਪੀਤੀ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੀਤੀ
ਨੀਂ ਪੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ

ਚੰਨ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਤੱਕਿਆ
ਨੀਂ ਹਾਸੇ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਏ
ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਦਿਸੀ ਤੂੰ ਵਥੇਰੀ
ਨੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਏ ਕਾਲੀਏ
ਵੱਸਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਯਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ
ਪੀਤੀ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੀਤੀ
ਨੀਂ ਪੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ

ਪੀਤੀ ਤੇਰਿਆਂ ਨੈਣਾਂ 'ਚੋਂ, ਜੋ ਕਦੇ
ਓਹ ਸ਼ਰਾਬ ਯਾਦ ਆ ਗਈ
ਵਰਕੇ ਫਰੋਲੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਯਾਦ ਆ ਗਈ
ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ
ਪੀਤੀ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੀਤੀ
ਨੀਂ ਪੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ

ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਸੁਦਾਈ ਹੈਪੀ
ਨੀਂ ਗੈਰ ਲੜ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ
ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਠੱਗੇ ਕੋਈ
ਨੀਂ ਯਾਰ ਠੱਗ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ
ਛੱਡਿਆ  ਬੇਗਾਨਾ ਪੁੱਤ ਸਾਧ ਕਰਕੇ
ਪੀਤੀ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੀਤੀ
ਨੀਂ ਪੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ

No comments: